Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Verktygen

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Här hittar du en beskrivning av de olika verktygen. Du kan göra inställningar för nästan alla av dem i Options bar (se nedan), exempelvis byta storlek på penseln osv.

Verktygen är uppradade uppifrån och ner och från vänster till höger. Som du säkert vet finns det ibland olika varianter av samma verktyg som är grupperade under samma knapp. Du når "varianterna" i Photoshop genom att ställa markören på ett verktyg (med en liten pil i nedre högra hörnet) och hålla nere musknappen. Här har jag försökt gruppera dem efter samma princip. Många av verktygen har därför samma kortkommando. Använder du ett kortkommando aktiverar du det verktyg du senaste använde. Håller du nere shift-tangenten och trycker ett kortkommando kan du bläddra mellan de olika verktygen under samma knapp.


Options bar Här gör du inställningar för det aktuella verktyget. Alternativen ändras beroende på vilket verktyg som valts.

Adobe Online - Klicka här för att koppla upp dig mot Adobe Online

Marquee Används för att göra rektangulära markeringar.
Kortkommando: M

Elliptical Marquee Använder du för att göra runda markeringar
Kortkommando: M

Single Column Marquee Används till att markera en rad pixlar uppifrån och ned

Single Row Marquee För att markera en horisontell rad pixlar

Move Tool Används flitigt vid arbete med lager för att flytta runt och placera objekt
Kortkommando: V

Lasso Tool Används för att skapa en markering på frihand
Kortkommando: L

Polygon Lasso Med detta verktyg kan du "klicka dig runt" det område du vill markera
Kortkommando: L

Magnetic Lasso Känner av skillnader i bilden. Klicka på en startpunkt och för sedan markören runt ditt objekt och markeringen skapas automatiskt
Kortkommando: L

Magic Wand Markerar ett område med ungefär samma färg
Kortkommando: W

Crop Tool För att beskära en bild. Markera det område som skall sparas, dubbelklicka sedan inuti markeringen eller tryck ENTER
Kortkommando: C

Slice Tool Används för att skära upp en bild i flera bitar
Kortkommando: K

Slice Select Tool Används för att markera en sk. Slice
Kortkommando: K

Healing Brush Tool Låter dig "laga" scannade bilder genom kopiera ett område och måla över ett skadat. Håll nere ALT och klicka för att sätta ut en insättningspunkt, måla sedan över det skadade området.
Kortkommando: J

Patch Tool Används för att kopiera ett område och klistra in över ett annat. Markera ett område och dra markeringen till önskat ställe.
Kortkommando: J

Color Replacement Tool Ersätter bland annat den färg du målar över med förgrundsfärgen. Bra för "röda ögon".
Kortkommando: J

Pencil Tool Låter dig rita utan kantutjämning. Håll nere SHIFT för att rita lodräta eller vågräta streck.
Kortkommando: B

Brush Tool Ett verktyg du använder om du vill måla på frihand. Högerklicka i bilden för att välja penselstorlek
Kortkommando: B

Clone Stamp Använder du tillsammans med ALT-tangenten för att klona ett område
Kortkommando: S

Pattern Stamp Används för att måla in ett angivet mönster. Se Mönster
Kortkommando: S

History Brush Raderar de åtgärder du gjort endast i det område du målar över
Kortkommando: Y

Art History Brush Simulerar annan "målarteknik" på de områden du målar över
Kortkommando: Y

Eraser Fungerar precis som ett radergummi. Raderar det område du målar över och ger det den aktuella bakgrundsfärgen
Kortkommando: E

Background Eraser Raderar det färg-område du målar över och gör det transparent
Kortkommando: E

Magic Eraser Raderar den färgnyans du klickar på och gör den transparent
Kortkommando: E

Paint Bucket Tool Fyller ett område som har ungefär samma nyans med den färg du valt som förgrund
Kortkommando: G

Gradient Tool Skapar en övergång från en färg till en annan
Kortkommando: G

Smudge Detta verktyg använder du för att smeta ut färg, ungefär som våt oljefärg
Kortkommando: R

Blur Används för att göra ett område oskarpt
Kortkommando: R

Sharpen Används för att göra ett område skarpare
Kortkommando: R

Dodge Används om du vill göra ett område lite ljusare
Kortkommando: O

Burn Använd detta om du vill göra ett område mörkare
Kortkommando: O

Sponge Sponge Tool används för att mätta eller bleka färgerna i det område du målar över
Kortkommando: O

Path Selection Tool Används för att markera en bana (Path)
Kortkommando: A

Direct Selection Tool Används för att markera en ankarpunkt i en bana
Kortkommando: A

Type Tool Startar texteditorn och gör att du kan skriva text i dina bilder
Kortkommando: T

Vertical Type Tool Skriver din text vertikalt istället
Kortkommando: T

Type Mask Tool Skapar en markering av den text du skriver in
Kortkommando: T

Vertical Type Mask Samma som ovan men skapar endast en markering
Kortkommando: T

Pen Används för att rita urklippsbanor som är ett sätt att markera områden med jämna former
Kortkommando: P

Freeform Pen Tool Ritar urklippsbanor på frihand
Kortkommando: P

Add Anchor Point Lägger till en ankarpunkt i din urklippsbana

Delete Anchor Point Tar bort ankarpunkter från urklippsbanan

Convert Anchor Point Tool Förändrar raka linjer till kurvor i urklippsbanan och tvärt om

Rectangle Ritar rektanglar i vald förgrundsfärg
Kortkommando: U

Rounded Ritar cirklar i vald förgrundsfärg
Kortkommando: U

Ellipse Ritar ellipser i vald förgrundsfärg
Kortkommando: U

Polygon Ritar polygoner i vald förgrundsfärg
Kortkommando: U

Line Ritar räta linjer i vald förgrundsfärg
Kortkommando: U

Custom Shape Ritar fördefinierade eller egendefinierade former i vald förgrundsfärg
Kortkommando: U

Notes Tool Används för att kunna lämna information om bilden, ungefär som Post it-lappar.
Kortkommando: N

Audio Annotations Tool Används för att kunna lämna information om bilden (ljud).
Kortkommando: N

Eyedropper Tool Används för att plocka en färg från den aktuella bilden
Kortkommando: I

Color Sampler Tool Plockar upp flera färger samtidigt
Kortkommando: I

Measure Tool Används för att mäta avstånd och vinklar
Kortkommando: I

Hand Tool I inzoomat läge kan du använda detta verktyg för att flytta runt vyn
Kortkommando: H

Zoom Tool Används för att zooma in eller ut
Kortkommando: Z

Fore-/Background Här väljer du förgrunds- respektive bakgrundsfärg genom att klicka på de större rutorna
Kortkommando: D (för svart och vitt)
Kortkommando: X (för att växla)

Edit Modes Här väljer du mellan Standard Edit Mode eller Quickmask
Kortkommando: Q

Screen Modes Olika vyer i Photoshop, exempelvis med eller utan menyer
Kortkommando: F

ImageReady Klicka här för att växla till ImageReady
Kortkommando: CTRL+SHIFT+M