Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Ändra storlek

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Det händer ofta att man behöver ändra storlek eller upplösning på sin bild. Speciellt om man scannat bilden är det viktigt att ändra/dra ner upplösningen. Detta gör du genom att välja IMAGE > IMAGE SIZE.

Pixel Dimensions

Här ställer du storleken för bilden på skärmen. Du kan ändra både höjd och bredd som synes och du kan göra det med olika måttenheter. Storleken som finns angiven efter "Pixel Dimensions" är den storlek som bilden skulle få om du sparade den helt okomprimerad.

Print Size

Här bestämmer du bildens utskriftsstorlek. Bildens storlek på skärmen har inget att göra med hur stor den blir om du skriver ut den.

Resolution

Betyder upplösning. Det är här man drar ner exempelvis en scannad bilds upplösning. Ska du bara använda bilden för visning på webben räcker det med 72 pixlars upplösning. Högre om du ska använda bilden till tryck eller utskrift, exempelvis 300 dpi.

Constrain Proportions

Kryssar du i denna ruta kommer bildens höjd att följa med om du ändrar bredden och vice versa. Detta för att få rätt proportioner.

Resample Image

Här bestämmer du vilken beräkningsmetod som skall användas då du ändrar storlek. Bicubic används oftast. Använder du Nearest Neighbor får du ett "taggigare" resultat.