Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Scanlines / TV-effekt

Photoshopversion: CS  |  Område: Avancerat


Det finns en cool effekt som ibland kallas Scanlines. Det innebär att bilden får ett TV-liknade utseende.

Börja med att skapa eller öppna den bild du ska använda effekten på. Det man sedan gör först är att definiera ett mönster (Pattern). Enklast är väl om du arbetar i samma bild hela tiden. Skapa i så fall ett nytt lager överst och dölj sedan alla andra inklusive Background genom att klicka på respektive "öga" i Layerspaletten.

Rita sedan en linje med Line Tool. Linjen bör vara 1 pixel tjock i svart

Markera sedan din linje plus 1 rad pixlar under. Du har nu markerat det område som skall definieras som Pattern. Nu väljer du EDIT > DEFINE PATTERN och din markering "sparas".

Du kan sedan slänga lagret med linjen och ta fram de andra. Markera sedan det område du skall lägga effekten på eller markera inget om du vill ha effekten på hela bilden. Bäst är om du skapar ett nytt lager och fyller där.

Nu väljer du EDIT > FILL. I dialogen som kommer upp ser du till att välja "Pattern" i rutan för Content.

Lek sedan med olika Blending Modes för lager. Du hittar dem i Layerspalette. Det står vanligtvis "Normal" i rutan. Testa med Soft Light, det brukar vara ganska bra.