Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Spara filer

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Det går att spara en bild på flera olika sätt. Vad du skall använda bilden till bestämmer hur du skall spara.

Till att börja med bör man alltid spara ett original. Med original menas en okomprimerad bild som sparas i PSD-format (så att du kan ha kvar lager, kanaler osv). Denna bild kan du sedan gå tillbaka till och göra ändringar i.

Spara ett original

När du skapat ett original, vanligtvis innehållande lager och kanaler (channels) väljer du helt enkelt FILE > SAVE AS. Du får tala om var filen ska sparas och vad den ska heta. Det viktigaste är att dock att du väljer .PSD i rutan för format.

När du sparar i .PSD kan du också välja vad som ska sparas. I bilden ovan ser du att man kan välja att spara lager, kanaler osv. Tar man bort bockarna sparas inte respektive i filen. Här kan du också välja om du vill spara filen med olika färgprofiler.

Spara för webben

När du skapar grafik eller foton för webben bör du använda alternativet file > Save for Web. Bilderna optimeras då (minsta möjliga filstorlek med acceptabel kvalitet) och anpassas för webb-användning. När du väljer Save for Web kan du välja mellan olika format.

Väljer du GIF, som passar bäst till grafiska bilder, kan du göra ett flertal inställningar:

 • Färgpalett (Selective) dvs, vilken samling färger som ska användas för att optimera bilden
 • Dithering (Diffusion) Dither innebär att färger "blandas" för att simulera en övergång (eftersom gif bara kan innehålla 256 färger). Här anger du vilken metod som ska användas. Det finns flera att välja mellan:
  • No Dither: Passar bäst för bilder med väldigt få färger
  • Diffusion: Passar bäst för bilder med text eller fina detaljer
  • Pattern: Passar bäst för bilder med färgövergångar.
  • Noise: Passar bäst om du ska använda bilderna som slices.
 • Transparency: Om du vill att bakgrunden ska vara genomskinlig eller ej
 • Transparency Dither: Bra om du vill ha en transparent bild men också skugga på objektet
 • Interlaced: Ja eller Nej. Laddar bilden linjevis i flera omgångar
 • Lossy: Hur mycket bilden ska komprimeras, dvs. hur många färger som ska tas bort
 • Colors: Hur många färger som ska användas, max 256. Mindre färger - mindre filstorlek
 • Matte: Här ställer du in din webbsidas bakgrundsfärg för att få en transparent bild att smälta in
 • Web Snap: Hur färgerna ska anpassas till webbfärgs-paletten.

JPEG-formatet passar bäst till fotografier och du kan ställa in flera parametrar:
 • Kvalitet: Antingen via nivåer (High) eller via procent (Quality 65)
 • Progressive: Liknande Interlaced, bilden laddas linjevis från en lågupplöst version som gradvis blir bättre. Kräver mer RAM för att visas i webbläsaren.
 • ICC Profile: Om du använder en färgprofil kan du baka in den i filen
 • Blur: Oskärpa kan du lägga på för att underlätta komprimeringen och därmed få mindre filstorlek
 • Matte: Om du har använt transparenta pixlar i bilden kan du här ange vilken färg de ska fyllas med

I dialogrutan Save for Web har du också möjlighet att förhandsgranska resultatet via fliken Optimized och även se olika varianter genom att klicka på flikarna 2-up och 4-up.