Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Paletter

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


De "flytande menyer" du hittar i Photoshop kallas för paletter. Det finns en hel del att välja mellan. Vissa behöver man oftare än andra.

Paletterna är placerade och grupperade i palettfönster. Du kan flytta runt paletterna som du vill genom att ta tag i fliken med namnet och dra till önskad position. Du kan också växla mellan olika paletter i ett fönster genom att klicka på respektive flik. Vill du gruppera paletterna på ett annorlunda sätt tar du bara tag i själva palettens flik och drar den till ett annat fönster eller till ett nytt genom att släppa den på en tom yta.

Du kan dölja och ta fram olika paletter genom att välja WINDOW > SHOW/HIDE palett. Du kan också tillfälligt dölja alla paletter och verktygslådan med TAB-tangenten.

Du kan även stoppa paletter du inte använder så ofta i palette well. Du kan ändå snabbt få fram dem genom att klicka på dem.
Actions

I paletten Actions skapar och administrerar du dina Actions. En Action kan jämföras med makron i MS Office. Klicka på "Create New Action" för att spela in vanliga moment. Klicka på "Playknappen" för att spela upp en Action.

» Mer om actions
Channels

Channelspaletten hjälper dig att skapa egna former (Alpha-channels) som du sedan kan använda, exempelvis, tillsammans med filter. Här kan du också jobba med olika delar av bilden. Vill du till exempel arbeta med det röda i en bild väljer du det här.
Colors

Colors använder du för att välja färg för det aktuella verktyget. Du kan dra i handtagen för respektive färgkanal, peka på en färg i prismat eller skriva in värdena direkt. Här ser du också om en färg är tryckbar eller inte, så kallat "Gamut Warning".
History

Grymt bra ångrafunktion. Här kan du ångra flera steg tillbaka. Olika många beroende på dina inställningar. Du kan välja mellan att ångra linjärt eller ickelinjärt. Du kan också spara en tillfällig kopia av din bild - "snapshot".
Info

Här får du bland annat reda på vilket värde den nyans du, i bilden, pekar på har. Du kan här också se vilka dimensioner din markering har samt vilka kordinater markörens position har.
Layers

En av de paletter som jag använder mest. Här skapar och styr du dina lager. Du kan som sagt skapa nya eller byta inbördes ordning på de befintliga. Här kan du också tillfälligt dölja eller visa lager. Ta bort lager kan man också göra.

» Mer om lager
Navigator

Navigatorpaletten använder du för att zooma in och ut i bild. När du är i inzoomat läge kan du också, med hjälp av den röda rutan, snabtt navigera runt i bilden.
Tool Presets

Här kan du spara inställningar som du gjort för ett verktyg om du vill återanvända dem.
Paths

Här administrerar du dina paths - urklippsbanor. Du kan avaktivera eller aktivera dem till exempel. Du kan också använda paletten till att rita en markering efter din bana.
Swatches

Swatches är ungefär som Colors-paletten. Du använder den för att välja färg. Du kan här också spara favoritfärger genom att klicka på en tom plats. Det finns också möjlighet att spara eller läsa in så kallade swatches, samlingar av färger.
Character

Används för att styra textverktygen. Exempelvis för att ställa in storlek och typsnitt.
Paragraph

Här kan du styra hur textstycken ska se ut, du hittar bla. höger och vänsterjustering här.
Styles

Här kan du spara och använda samlade lagereffekter.
Histogram

I paletten Histogram kan du se ett histogram som uppdateras allt eftersom du arbetar med bilden. Histogrammet visar tonomfånget i bilden.
Layer Comps

För dig som arbetar med design är Layer Comps bra att ha. I paletten kan du spara olika versioner av samma bild. Layer Comps sparar bland annat hur lager i bilden är placerade.