Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Skapa ny bild

Photoshopversion: CS  |  Område: GrunderSkapa en ny bild

För att skapa en ny bild väljer du FILE > NEW (CTRL+N) och då får du fram dialogrutan ovan. Vad betyder då de saker som finns i den?

Name:

Här kan du välja att redan från börja döpa din bild. Kan vara bra om du tänker arbeta med och växla mellan flera bilder.

Preset:

Här kan du välja mellan olika förinställda standardstorlekar.

Width & Height:

Bredd och höjd för bilden. Kan anges med olika måttenheter. Ska du göra bilder för webbsidor är det enklast att arbeta med pixlar.

Resolution:

Bildens upplösning eller kvalitet. Ju högre upplösning desto bättre kvalitet. Bilder för webben behöver inte lika hög upplösning som de som ska skrivas ut.

Color Mode:

Här anger du vilken färgrymd du vill arbeta med. Vanligast är RGB-rymden när man arbetar med webbgrafik. CMYK används mest för trycksaker.

Background Contents:

Färgen på "pappret" som du skall arbeta med. Du kan välja vitt eller den aktuella bakgrundsfärgen som du hittar i Toolbox. Du kan också välja Transparent som inte innebär att du kan spara en transparent bild utan detta används mest till "kladdpapper", dvs. om du skall tillverka något som sedan skall infogas i en annan bild.

Color Profile:

(Visas om man klickar på Advanced) Här kan du välja en färgprofil som du vill arbeta i. Har du till exempel kalibrerat din skärm och sparat kalibreringen som en profil kan du välja att arbeta i den.

Pixel Aspect Ratio:

(Visas om man klickar på Advanced) För dig som arbetar med grafik för film är den här rutan bra. Här kan du ställa in pixlarnas rätta proportioner.

Save Preset:

(Ej med i bilden ovan) Här kan du spara inställningar/mått som du använder ofta. Dem dyker då upp i listan under Preset. Delete Preset låter dig radera förinställda mått i samma lista.

Image size:

(Ej med i bilden ovan) Storleken bilden skulle få om du sparade den utan komprimering med de aktuella måtten.