Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Markeringar

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Markeringar är grunden för det mesta arbetet i Photoshop. Alla filter och en del verktyg kräver att du gjort en markering för att inte hela bilden ska förändras. Vill du till exempel kopiera en del av ett fotografi måste du först markera det området. Markeringar kallas också för masker. Detta för att om en markering är gjord kan man inte rita eller göra något annat utanför den. Man maskar alltså över resten av bilden. Det finns tre grundläggande sätt att markera:

Rectangular Marquee

Den rektangulära markeringen är den vanligaste. Används bland annat då man vill beskära en bild.

Elliptical Marquee

Den elliptiska markeringen används för att markera "runda" områden.

Lasso Marquee

Lasso eller frihandsmarkeringar kan vara bra att använda då objektet inte har regelbundna former, alltså på frihand.


Fler

Det finns flera olika markeringsverktyg. Bland annat Magic Wand eller Trollstaven. Detta verktyg markerar ett område som har ungefär samma nyans.

Så gör du

För att markera klickar du och drar med musen. Lätt som en plätt. Det som är svårt är att få sin markering att passa det objekt som skall markeras. Till detta kan man ta till ett par knep. Till att börja med kan man titta i statusraden då man valt ett markeringsverktyg. Där finns det tips på vilka tangenter som ger ytterligare funktionalitet. Shift och ALT gör att du kan lägga till respektive dra ifrån områden i din markering.

Arbeta med markeringen

För att avmarkera klickar du bara med något av markeringsverktygen utanför markeringen. Du kan också flytta en markering genom att placera markören inuti den och dra till önskad position.

I menyn SELECT finns en del saker du kan göra med din markering. Här kan du bland annat "återmarkera", Avmarkera eller förändra din markering. Funktionen FEATHER gör att du kan låta din markering släppa igenom lite färg. Ganska bra om man vill fylla markeringen med färg och ha lite luddiga kanter. Under SELECT > MODIFY kan du förändra storleken på din markering. Detta kan du även göra med SELECT > TRANSFORM SELECTION.

Tips

Ska du markera något som finns på ett lager så håll nere CTRL och klicka på lagret i Lagerpaletten. På så sätt markeras allt som finns på lagret.

Ett annat sätt att markera finns här