Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Lager

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Den klart bästa funktionen i Photoshop, enligt min mening, är lager. Ett lager är som ett OH-papper som lagts ovanpå en bild eller ett annat papper, och som man kan måla eller göra annat på. Möjligheten att lägga alla delar i en bild i separata lager öppnar massor med möjligheter. Lager gör det också möjligt att arbeta med delar i en bild utan att förstöra andra delar.

När man arbetar med lager använder man Lagerpaletten för att skapa nya lager och administrera befintliga. Ser du inte Lagerpaletten hittar du den under WINDOW > LAYERS. Lagerpaletten innehåller följande:

 • Blend Mode - Gör att du kan låta underliggande lager lysa igenom på olika sätt

 • Opacity - Gör att du öka eller minska lagrets transparens

 • Lock - Låter dig låsa lagret för editering på olika sätt

 • Interior Opacity - Låter dig ställa lagrets genomskinlighet utan att påverka lagereffekter

 • Clipping Group - Använder ett underliggande lagret som mask

 • Effects - Visar om lagret har Layer Effects

 • Layer Set - Låter dig samla flera lager i en "undermapp"

 • Shape Layer - Skapas då man använder Photoshops vektorverktyg

 • Adjustment Layer - Används för att göra justeringar utan att förstöra det som finns på lagret direkt

 • Layer - Vanligt lager

 • Text Layer - Skapas när man använder Photoshops textverktyg

 • Linked - Låter dig koppla ihop flera lager om du exempelvis vill flytta dem samtidigt

 • Layer name - Namnet på lagret

 • Locked - Visar om lagret är låst eller inte

 • Background - Lagret som alltid skapas då du skapar en ny bild

 • Visible - Klicka för att dölja respektive visa ett lager

Det bästa med lager som sagt är att du kan lägga allt på egna lager. Detta innebär att du kan flytta runt varje del för sig och du kan även byta inbördes ordning. Detta gör du genom att dra och släppa lagret, där du vill ha det, i lagerpaletten. Uppe till höger finns en liten svart pil. Klickar du där hittar du en meny som låter dig göra lite olika saker, bland annat slå samman flera lager till ett. I Photoshop finns också en meny som heter Lager/Layers. I den finns samma saker som i nyss nämnda. Mer om lager kommer på respektive tips.

Mer om lager | Ännu mer om lager | Ytterligare mer om lager