Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Lagertips 3

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Här kommer fler lagertips...

Slå ihop lager

Det kan ofta vara bra att kunna slå ihop två eller flera lager till ett, utan att slå ihop hela bilden. Då gör man följande:

 • Länka ihop de lager som ska slås ihop, de bör ligga i ordning och det kan inte vara ett textlager.
 • Välj sedan LAYER > MERGE LINKED eller CTRL + E
 • Vill du endast slå ihop ett lager med det underliggande behöver du inte länka dem först

Layer via cut/copy

Ett annat knep som är bra att använda är det som gör att man enkelt kan skapa ett nytt lager för det område man markerat. Alltså, om man har markerat en del av en bild som man vill manipulera är det enklare att ha det på ett eget lager. Då väljer man LAYER > NEW > LAYER VIA CUT eller COPY beroende på vilket som passar bäst. Det markerade området hamnar då på exakt samma ställe fast på ett eget lager.

Låsa lager

Om du arbetar med en bild där du absolut inte vill ändra på vissa lager kan du använda låsfunktionen. Det finns flera sätt att låsa ett lager. Från vänster till höger:

Lock transparent pixels
Låser den del av lagret som inte redan innehåller något, du kan alltså endast manipulera det täckta området.

Lock image pixels
Här kan du endast arbeta på de ställen där det inte finns något.

Lock position
Skyddar lagrets innehåll från att flyttas.

Lock all
Sätt alla ovanstående lås.

Adjustment layers

Knappen "Create new fill or adjustmen layer" i lagerpaletten skapar ett lager som du kan använda för att ge egenskaper åt de underliggande. Det är samma funktioner som du hittar under IMAGE > ADJUST. Skillnaden är här skapas ett eget lager och du "förstör" inte det som finns på lagret. Du kan ha flera adjustment layers och du kan även gå tillbaka och förändra värdena i efterhand genom att dubbelklicka på dem.

Layer Mask

En lagermask gör att du enkelt kan dölja en del av ett lager utan att för den skull radera området. Det finns flera sätt att använda detta på, här är ett:

 • Markera det aktuella lagret
 • Klicka på knappen "Add a mask" som finns i lagerpaletten
 • Se till aktivera själva masken, det indikeras av en ruta med en cirkel i, alldeles till vänster om lagret. Annars kan du klicka på masken.
 • Rita med svart förgrundsfärg i masken. Det som finns där försvinner.
 • Rita med vitt på samma område och det kommer tillbaka.
 • Svart betyder alltså dölj och tvärt om.

Clipping Group

Ytterligare en fin funktion som man kan använda tillsammans med sina lager. Clipping Groups innebär att man med hjälp av ett lager definierar den yta som ska visas. Detta kan vara bra om man exempelvis vill lägga ett mönster på ett objekt. Gör så här:

 • Se till att du har ett lager med ett objekt samt ett lager ovanpå med exempelvis ett mönster.
 • Sätt markören (i lagerpaletten) precis mellan de två lagren och håll nere alt-tangenten.
 • En annan markör visas, klicka och det översta lagret grupperas, det lager som "bestämmer" får namnet understruket.
 • Klicka igen för att ta bort lagret från gruppen.
 • Du kan även göra detta på ytterligare lager som ligger över.
Förhoppningsvis ska det (på dem ovanliggande lagren) som var utanför inte visas nu.