Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Lagertips 2

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Det här med lager är en av de bästa sakerna med Photoshop. Det finns en massa olika knep man kan ta till för att lättare kunna använda lager. För att styra lagerpaletten finns det en meny som heter LAYER, många av de kommandon man hittar där finns också i själva lagerpaletten.

Arbeta med flera lager

För att du ska kunna arbeta med flera lager samtidigt måste du först länka ihop dem. Detta gör du i Lagerpaletten. Du börjar med att markera ett av de lager du vill länka ihop. Klicka sedan i rutan precis till vänster om de andra lagren. En liten kedjesymbol visar att lagret är länkat till det markerade. Klicka igen för att ta bort länkningen. Du kan länka alla lager eller bara ett par. Du kan också ha flera grupper av länkningar. Länkningen kan du sedan använda för att exempelvis flytta flera lager samtidigt eller för att storleksförändra ett par lager på samma gång.

Layer Set

Det finns även en fin funktion som låter dig stoppa ett eller flera lager i en "mapp". På så sätt kan du städa upp i lagerpaletten. Du kan göra detta från början och då klickar du på knappen "Create a new set" som finns i lagerpalettens nederdel. Du kan även länka ihop flera lager och välja LAYER > NEW > LAYER SET FROM LINKED och på så sätt stoppa dem i en mapp i efterhand. Från och med Photoshop CS kan du även ha ett Layer Set inuti ett annat.

Align

Säg att du skissar på en meny för din nya webbsida. Du har lagt alla knappar som ska ingå i menyn på varsitt lager. Istället för att sitta med Move Tool och manuellt lägga alla knappar rakt under varandra kan man använda sig av funktionen Align. Gör så här:

  • Länka ihop de lager du vill justera.
  • Välj LAYER > ALIGN LINKED och sedan det alternativ som passar.

Distribute

Den här funktionen gör att du kan placera ut flera objekt i relation till varandra (förutsatt att de finns på varsitt lager). Om du till exempel har flera objekt och vill placera ut dem med samma mellanrum eller jämt fördelade på ett större objekt. Gör så här:

  • Se först till att objekten är justerade så att de exempelvis ligger på en rät linje.
  • Placera de två yttersta objekten där de ska ligga.
  • Länka sedan ihop alla aktuella lager.
  • Välj LAYER > DISTRIBUTE LINKED