Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Försänkning

Photoshopversion: CS  |  Område: Effekter


Inset heter det på engelska, vad heter det på svenska då? Kan försänkning vara rätt? Vi kallar det så. Detta funkar bäst på en mönstrad bakgrund eller rättare sagt när du använder dig av en bakgrundsbild.

Vill du använda dig av metoden försäkning behöver du en bild med ett mönster eller en färg i bakgrunden samt ett tomt lager. Skapa därför en RGB-bild och fyll bakgrunden med just ett mönster eller en färg. Du kan ju pröva att fylla med trämönstret som jag använt. Skapa sedan en text eller ett objekt på det tomma lagret ovanför. Använd förslagsvis svart.

Håll nere CTRL och klicka på lagret (i lagerpaletten) med din text eller ditt objekt.

Ställ dig sedan på bakgrunden (Klicka på BACKGROUND i LAYERS-paletten). Se till att du fortfarande har kvar din markering. Nu skall du få din markering att släppa igenom lite färg så att du får en mjuk övergång på effekten. Välj SELECT > FEATHER... och här testar du med 2 pixlar till att börja med.

Se sedan till att du har valt markeringsverktyget (Marquee Tool). Flytta din markering två pixlar upp och två pixlar till vänster med hjälp av piltangenterna.

Nu väljer du IMAGE > ADJUST > BRIGHTNESS/CONTRAST. Ställ värdet på BRIGHTNESS till -100. Klicka på OK så att du kommer tillbaka till bilden.

Gör sedan likadant åt andra hållet, alltså 4 steg ner och 4 steg åt höger från där du befinner dig nu.

Välj även här IMAGE > ADJUST > BRIGHTNESS/CONTRAST, men ställ BRIGHTNESS till +100.

Klart!