Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Frilägga

Photoshopversion: CS  |  Område: Avancerat


Ibland måste man kunna frilägga ett objekt i en bild, exempelvis om du vill kunna göra bakgrunden transparent. Den som har suttit och tragglat med Magic-wand och Lassotool och vet hur jobbigt det kan vara. Det finns lättare sätt.

Så här gör man:

Börja med att beskära din bild så att du får med det som skall finnas med. Aktivera sedan redigeringsläget Quickmask. Du hittar knappen i nedre delen av din Toolbox.

När du har valt Quickmask ser du till att du har valt svart som foregroundcolor. Sen väljer du Paintbucket och klickar någonstans i bilden. Bilden fylls då med en röd ton. Den röda tonen motsvarar det som inte skall markeras. För att tala om vad som skall markeras väljer du Eraser och "raderar" över de ytor som skall markeras. Tar du bort för mycket kan du använda Paintbrush för att lägga tillbaka den röda tonen.

När du har raderat den röda tonen över hela ditt objekt så växlar du tillbaka till standardredigeringsläget. Det är knappen till vänster om Quickmask. Ditt objekt bör nu vara markerat. Om du tycker att du inte har fått med alla partier eller för mycket, kan du växla mellan de olika lägena för att ta bort eller lägga till.

När detta är gjort kan du välja LAYER > NEW > LAYER VIA CUT eller COPY. Du har nu ditt objekt på ett eget lager och du kan lägga in vilken bakgrund som helst. Den här metoden fungerar bäst när man skall frilägga ett objekt som inte har regelbundna kanter. Det kan till exempel vara ett porträtt eller liknande.