Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Skugga

Photoshopversion: CS  |  Område: Effekter


En ganska vanlig effekt är skuggan. Den är ganska enkel att göra. Det hela består av tre lager som du kommer att se.

Börja med att skapa ditt objekt, det kan vara en text eller något du ritat, som i exemplet. Du ritar eller skriver det som ska skuggas på ett eget lager.

Skapa sedan ytterligare två lager som du lägger under det där ditt objekt finns.

Markera sedan ditt objekt eller text genom att hålla nere CTRL och i layerspalette klicka på det lager där objektet finns.

Klicka sedan på ett av de undre lagren (layer 2 och 3 i exemplet) och fyll markeringen med svart genom att välja EDIT > FILL > BLACK. Gör likadant på det återstående lagret. Du ska nu ha tre lager; ett med objektet och två med svarta "kopior" av objektet.

Avmarkera genom att trycka CTRL+D eller välja SELECT > DESELECT.

Aktivera det undre av de två "svarta" lagren och välj FILTER > BLUR > GAUSSIAN BLUR. Sätt värdet till 2 eller 3. Gör likadant på det övre av dem två men här sätter du värdet till 1.

Nu ska de två "svarta" lagren förskjutas en aning för att det ska se ut som om det faller en skugga. Flytta det översta av de två en pixel ner och en till höger. Gör likadant med det andra men här flyttar du 2 eller 3 pixlar i varje riktning