Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Rita "runda" hörn

Photoshopversion: CS  |  Område: Avancerat


Photoshop är ju inget ritverktyg i första hand. Det kan därför vara svårt att rita former för exempelvis ett interface. Speciellt om man skall ha rundade former kan det bli lite knepigt. Här kommer dock ett knep som kan vara användbart i sådana sammanhang.

Se först till att du har paletten Channels framme. Den ska användas till att skapa själva formen. Ser du inte paletten kan du ta fram den via WINDOW > SHOW CHANNELS. Skapa sedan en ny Kanal där du skall arbeta. Den kommer att få namnet Alpha 1. Till höger ser du var du skall klicka för att göra detta.

Channels, eller kanaler, används annars till exempel om man bara vill arbeta med den röda delen av bilden

När du arbetar med en Alphakanal arbetar du bara med svart och vitt. Svart motsvarar det som inte ska behandlas och tvärt om. Skapa alltså formen du vill ha. Använd vit färg för att rita fram den. I exemplet använde jag bara två rektangulära markeringar som jag fyllde med vitt - EDIT > FILL.

Använd sedan filtret Gaussian blur på din kanal. FILTER > BLUR > GAUSSIAN BLUR. Ju mer oskärpa desto rundare hörn i slutändan. Jag brukar använda 8-9 pixlars oskärpa beroende på hur formen ser ut.

Nu har du fått till det runda. Men oskärpan gör att formen blir väldig svår att arbeta med. Det fixar du genom att göra så här:

Välj IMAGE > ADJUST > LEVELS. I dialogrutan för levels ser du tre "handtag". Dra de två yttersta mot mitten tills formen du gjort får jämna, fina och framför allt runda hörn.

Nu har du skapat kanalen som ligger till grund för formen. Nu gäller det att skapa formen på ett lager. Börja med att markera din form. Detta gör du genom att, i Channelspalette, klicka på den vänstra knappen, "Load Channel as Selection". Växla sedan till Layerspalette och skapa ett lager. Din markering finns där och du kan fylla den med den färg du önskar. När detta är gjort kan du också bygga vidare på din form, exempelvis lägga en 3D-effekt på den.