Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Rita en bättre cirkel

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Det vanligaste sättet att rita en cirkel i Photoshop är att använda sig av Elliptical marquee tool och sedan stroke. Detta brukar inte bli helt perfekt som synes till vänster i exemplet nedan. Till höger syns resultatet av ett annat sätt att göra det på.

För att rita en cirkel på ett bättre sätt gör du så här:

Skapa en ny bild med ett nytt lager. Ta sedam fram rulers (linjaler) om de inte redan finns (CTRL + R). Dra sedan ut en guiden från båda linjalerna så att du får ett kors med en mittpunkt som du kan utgå ifrån. Ta också fram paletten Info som du hittar via Window-menyn.

Välj Elliptical Marquee Tool och sätt markören exakt i mitten av de två guiderna.

Håll nere SHIFT och ALT dra exempelvis snett nedåt höger, kontrollera i Info-paletten så att cirkeln får det mått du vill ha (det är yttermåttet som bestäms här). Fyll sedan markeringen med den färg du vill ha.

Välj Elliptical Marquee Tool igen och sätt återigen markören i guidernas skärningspunkt. Dra sedan upp en ny lite mindre cirkel. Kontrollera i Infopaletten för att se hur stor den blir. Hälften av skillnaden mellan de två markeringarna blir den färdiga cirkelns tjocklek (ex. 160-130=15).

Tryck delete och cirkeln är färdig