Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Canvas / Arbetsyta

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Det är rätt vanligt att behöva ändra storleken på din arbetsyta eller ditt papper om du så vill. Detta är inte samma sak som att ändra storlek på bilden. Välj IMAGE > CANVAS SIZE

New Size

Här bestämmer du måtten på din nya arbetsyta. Om du väljer att förminska kommer Photoshop att fråga om du vill beskära.

Relative

Väljer du att kryssa i relative får du istället ange hur mycket som ska läggas till, istället för att ange ny storlek.

Anchor

Här bestämmer du var den nya ytan skall läggas till. Klicka i den ruta där du vill ha ditt objekt (det som finns i bilden) så kommer ytan att läggas till utifrån detta.

Canvas extension color

Här kan du bestämma färgen på den nya ytan. Svart, vitt, grått osv.

Tips!

Om du har maximerat bilden kan du använda Crop tool för att förstora arbetsytan. Markera först hela bilden med nämnda verktyg. Dra sedan markeringen utanför bilden och gör den så stor du vill. Dubbelklicka inuti eller tryck Enter och din arbetsyta förstoras.