Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Workspace

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Inställningar för arbetsytan:

Arbetsytan är ju alla paletter, Toolbox och annats placering. Ganska snart vänjer man sig vid att ha vissa saker på speciella platser. Du kan därför spara exempelvis paletternas placering (och även vilka som visas). Det kan ju även vara så att man har olika sätt att arbeta beroende på vad man gör.

Gör så här:

Ställ arbetsytan så som du vill ha den. Här några av de saker du kan välja mellan:
  • Paletternas placering
  • Vilka paletter som visas
  • Vilka paletter som finns i Palette Well
  • Placering av Toolbox
  • För- och bakgrundsfärger

Välj sedan WINDOW > WORKSPACE > SAVE WORKSPACE

För att välja mellan redan sparade väljer du WINDOW > WORKSPACE > "Namnet"

För att ta bort väljer du WINDOW > WORKSPACE > DELETE WORKSPACE och sedan det aktuella namnet

För att återställa paletterna till "grundinställningen" väljer du WINDOW > WORKSPACE > RESET PALETTE LOCATIONS

För att alltid börja med paletterna i "grundläge" väljer du EDIT > PREFERENCES > GENERAL och tar bort krysset för SAVE PALETTE LOCATIONS