Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Svartvita bilder

Photoshopversion: CS  |  Område: Fixa bilder


Här är ett knep som man kan använda då man vill göra svartvita bilder. Visst kan man använda IMAGE > MODE > GRAYSCALE, men det här sättet ger dig mer kontroll och bättre resultat.

Öppna den bild du vill förvandla. Skapa sedan ett nytt justeringslager. Du hittar det via layer > new adjustment layer > Channel mixer eller via knappen i mitten i nederkant på lagerpaletten.

Börja med att kryssa i rutan "Monochrome" längst ner till vänster. Dra sedan värden för Rött, Grönt och Blått åt höger tills bilden ser bra ut. Försök att få de totala värdena till ungefär 100%. När du är nöjd klickar du OK.

Nu skapar du ett nytt justeringslager, den här gången ska det vara levels. Välj layer > new adjustment layer > Levels.

Dra i handtagen för att justera bildens värden för skugga, högdagrar och mellantoner. Dra det vänstra svarta handtaget mot mitten för att göra skuggor (mörka partier) mörkare. Eller dra det vita högra handtaget mot mitten för att göra högdagrar ljusare. Detta gör att du får mer kontrast i din bild. Exakt vilka värden du ska ha är helt beroende av hur bilden ser ut.

Slutligen väljer du layer > new adjustment layer > color balance för att få en liten färgton på din bild, vilket gör att man slipper den kalla blå tonen som annars lätt dyker upp. Dra i hantagen för att ändra färgbalansen, exempelvis åt det gula hållet.

Klart!