Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Roterade bilder

Photoshopversion: CS  |  Område: Fixa foton


Det är lätt att inte hålla kameran rakt när man fotograferar. Detta kan medföra att horisonten får en lutning vilket ser ganska dumt ut. Men det finns såklart sätt att fixa det på.

 Placera ut en stödlinje genom att använda Measure Tool. Placera markören på horisonten (eller den linje som ska vara horisontell/vertikal) och dra ut en linje längs densamma.

Välj sedan image > rotate canvas > arbitrary. Du får upp en dialogruta med ett förvalt värde, klicka på OK och din bild roteras.

  Eftersom bakgrunden visas när du roterar bilden så måste du beskära den. Använd CROP TOOL för detta. Dra upp en ruta runt det du vill behålla och finjustera sedan med handtagen. Dubbelklicka inuti markeringen eller tryck RETUR när du är nöjd.

KLART!

Glöm inte att spara i ett nytt namn, så att du har kvar ditt original!