Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Retuschering

Photoshopversion: CS  |  Område: Fixa foton


Med Boll Utan Boll

Retuschering:

Ofta kan det vara nödvändigt att radera bort oönskade delar av en bild, exempelvis en elak faster eller så. Givetvis kan man beskära bilden som vanligt men det kan finnas tillfällen då man i så fall förstör motivet. I exemplet ovan har vi i den högra bilden tagit bort bollen.

Clone Stamp Tool   Det hela är ganska enkelt. Man använder Clone Stamp Tool som finns i verktygslådan. Att använda verktyget är ungefär som att kopiera och klistra in. Principen är att markera ett område som man sedan använder för att "måla över" det man vill ha bort.

När du använder verktyget gör du på följande sätt:

  1. Aktivera verktyget genom att klicka på det i verktygslådan.
  2. Högerklicka sedan i bilden för att välja lämplig storlek på penseln. Detta påverkar både området som "kopieras" och det område du målar.
  3. Håll sedan nere ALT-tangenten och klicka för att placera ut insättningspunkten (det område som ska kopieras).
  4. Dra sedan markören till önskat ställe och börja måla. Avståndet mellan insättningspunkten och "penseln" är sedan konstant. Vanligtvis måste man alltså sätta ut nya insättningspunkter flera gånger.

Vilken pensel, skarp eller oskarp, du ska välja beror på bakgrunden. I exemplet är bakgrunden relativt oskarp och vi använde därför en oskarp pensel. Givetvis får man använda en skarp pensel om bakgrunden är detaljerad.