Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Patch Tool

Photoshopversion: CS  |  Område: Fixa fotonDet finns ett enkelt sätt att retuschera bilder. Verktyget man använder heter Patch Tool. I exemplet ovan har jag tagit bort skuggan under personens ögon.

Gör så här:

Välj Patch Tool som du hittar i Toolbox. Gör en markering runt det område du vill förändra.

Fortfarande med Patch Tool aktivt drar du markeringen till ett intilliggande område.

Det nya området "kopieras" nu över det första. Klart!