Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Histogram

Photoshopversion: CS  |  Område: GrunderHistogram

Histogram är en viktig del av Photoshop. Du använder bland annat Histogram för att se hur din bild är exponerad. Det kan därför vara viktigt att känna till hur ett Histogram fungerar. Histogram kan dessutom visas i många digitalkameror idag.

I Histogrammet finns det 3 olika delar: skuggor, mellantoner och högdagrar - alltså mörka toner, ljusa toner och tonerna där emellan. Det vanligaste är att man försöker eftersträva att exponeringen i huvudsak har mest toner i mitten av Histogrammet och startar och slutar på noll i vänsterkanten respektive högerkanten. I skärmdumpen ovan ser du ett hyfsat exempel på detta.

Vad är vad?

I dumpen ser du tre handtag. Dem får här representera de tre olika delarna i Histogrammet. Till vänster har du skuggor. Det är dem mörkare delarna i bilden. Det optimala är att försöka få ton-kruvan att sluta ("gå ner i botten") precis innan den vänstra kanten - så som den gör i den högra delen i bilden nedan.

I bilden ovan ser du att kurvan fortsätter utanför den vänstra kanten. Detta innebär att toner som i verkligheten var mörka här blir helt svarta, och detaljer i bilden försvinner. Samma sak gäller för högdagrar som represeteras av den högra sidan. Ljusare toner blir då helt vita, eller utbrända som det kallas.

När du arbetar med ett foto i Photoshop kan det vara bra att ha Paletten Histogram framme. Du kan då se om du förlorar detaljer när du arbetar med din bild. Histogram-paletten tar du fram genom att välja WINDOW > HISTOGRAM.

Med exempelvis Levels kan du styra fördelningen av toner.