Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Fokusera med oskärpa

Photoshopversion: CS  |  Område: Fixa fotonEtt tips för att göra en bild lite mer tydlig eller spännande är att försöka simulera ett kortare skärpedjup. Man gör så att säga bakgrunden oskarp och fokuserar därmed lite mer på förgrunden. I exemplet ovan läggs fokus mer på tamparna i den högra bilden.

Börja med att öppna den bild du vill arbeta med. Kopiera sedan hela bilden till ett nytt lager så att du har två versioner i samma bild så att säga. Detta gör du genom att trycka CTRL+J eller välja layer > new > layer via copy.

På det nya lagret lägger du nu en gaussisk oskärpa genom att välja FILTER > BLUR > GAUSSIAN BLUR. Prova med 1-2 pixlars oskärpa till att börja med. Lägg till mer eller minska beroende på hur din bild ser ut.

Som du ser blir nu hela bilden oskarp. Det är alltså dags att ta fram förgrunden. Lägg först på en lagermask genom att välja Layer > Add layer mask > Reveal all.

Lagermasken gör att du kan dölja delar av ett lager utan att radera. Välj nu en pensel med passande storlek och se sedan till att du har valt svart som förgrundsfärg. Måla sedan över de delar som inte ska vara oskarpa (dvs. objekten i förgrunden). Det som händer är att de områden som målas över döljs och bakgrunden (som inte är oskarp) "lyser igenom". När man arbetar med en lagermask arbetar man oftast med svart och vitt. Svart motsvarar 100% dolt och vitt följdaktligen 100% visa (om man nu kan säga så). Detta innebär att om du målar för mycket svart kan du enkelt ångra genom att först välja vitt som förgrund och sedan måla tillbaka.

Det svåra med den här proceduren är att få till en snygg övergång mellan det skarpa och det oskärpa, speciellt om du som i exempelt ovan har ett objekt som sträcker sig från förgrund till bakgrund. Använd därför en mjuk pensel i övergångs-området. Du kan även använda övertoningsverktyget/gradient tool för att skapa mjukare övergångar.