Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Fixa exponering

Photoshopversion: CS  |  Område: Fixa fotonDet kan vara svårt att få rätt exponering när man fotograferar. Det händer ju att ljusförhållandena inte är de allra bästa. Givetvis finns det ett smidiga knep för att fixa detta när du väl fått in din bild i datorn.

Gör så här:

Öppna bilden i Photoshop. Duplicera bakgrunden (själva bilden) genom att välja LAYER > DUPLICATE. Skriv in önskat namn på lagret och klicka OK. Detta gör att du får en kopia av bakgrunden på ett eget lager.

Ändra sedan Blandningsläget till SCREEN för det nya lagret. Detta gör att endast de ljusa partierna i det aktuella lagret visas.

Om det är nödvändigt kan du upprepa ovanstående och skapa fler kopior av lagret. Du kan också finjustera genom att ändra opaciteten för det kopierade lagret. Detta gör du i lagerpalettens (Layers) övre högra hörn.

Om du vill fixa en överexponerad bild gör du på samma sätt som ovan men väljer istället blandningsläget OVERLAY, vilket endast "släpper igenom" de mörka partierna i kopian.