Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Repad yta

Photoshopversion: CS  |  Område: Effekter


För att ge det du gör ett lite naturligare utseende kan du använda dig av detta tips. Det går ut på att få objektets yta att inte se så plastig ut.

Börja med att skapa ditt objekt. Skapa sedan ett nytt lager som du döper till "Repor". Gör en markering som täcker hela ditt objekt. Fyll markeringen med valfri färg.

Avmarkera sedan genom att trycka CTRL + D. Välj nu FILTER > NOISE > ADD NOISE

Ställ in enligt exemplet ovan.

Välj sedan FILTER > BLUR > MOTION BLUR. Laborera med värdet och riktningen, se dock till att större delen av ditt objekt täcks.

Nu är det dags att ta bort det som sträcker sig utanför ditt objekt. Ta fram lagerpaletten och placera markören mitt emellan lagret med ditt objekt och "Repor". Håll ner ALT och klicka för att skapa en Clipping Group.

Alternativt kan du markera hela ditt objekt genom att hålla nere CTRL och klicka, i lagerpaletten, på det lager där objektet finns. Invertera sedan markeringen genom att välja SELECT > INVERSE eller CTRL + SHIFT + I. Aktivera sedan "Repor" och tryck DELETE.

Nu ska "Repor" täcka ditt objekt precis. Ändra sedan BLEND MODE (uppe till vänster i lagerpaletten) till SOFT LIGHT för "Repor".
KLART!

Du kan förstärka reporna genom att välja FILTER > STYLIZE > EMBOSS. Sätt riktningen till 90 grader och laborera med värdena.