Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Öka ljusstyrkan

Photoshopversion: CS  |  Område: Fixa foton


Originalet

Efter Brightness/Contrast

Det händer ofta att man får ett fotografi som är aningen för mörkt. Det finns förstås ett lätt sätt som man då kan använda, nämligen funktionen Brightness/Contrast.

Öka ljusstyrkan i en bild

För att öka ljusstyrkan i bilden kan man göra på flera sätt, det enklaste är att använda sig av ett Adjustment layer.


Klicka på knappen "Create new fill or adjustment layer" som finns i mitten i lagerpalettens nederkant. Där väljer du "Brightness/ Contrast".


Dialogen Brightness/Contrast öppnas. Dra handtaget för Brightness (ljusstyrka) åt höger för att öka ljuset i bilden. Ofta kan man behöva lite mer kontrast (skillnaden mellan mörka och ljusa nyanser) om man ökat ljusstyrkan. Dra alltså även handtaget för Contrast åt höger.

Det är ganska lätt hänt att bilden får för mycket kontraster då man använder den här funktionen. Om du stängt dialogrutan men vill ändra värdena kan du dubbelklicka på justeringslagrets lilla bild i lagerpaletten. Detta gör att du öppnar samma dialogruta igen.