Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Bakgrundsfotografier

Photoshopversion: CS  |  Område: Fixa fotonGanska grötigt och lite svårt att se texten


Texten blir lättare att se

Det kan vara ganska effektfullt att lägga ett fotografi som bakgrund i en cell till exempel. Men det medför ibland att texten kan bli svårläst och att detaljerna i bilden tar över. Den undre bilden visar ett sätt att komma runt detta.

Gör så här:

Öppna din bild och beskär den till passande storlek. Välj sedan:
  1. LAYER > NEW ADJUSTMENT LAYER > HUE/SATURATION, klicka på OK och dra sedan ner värdet för Saturation till -100
  2. LAYER > NEW ADJUSTMENT LAYER > COLOR BALANCE, klicka på OK, och dra sedan ett av handtagen mot exempelvis blue

På detta sätt får du en blå (eller den ton du valt) ton på bilden. Om du sedan lägger på en text blir den lite mer lättläst. Tänk på att placera textlagret överst.