Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

Actioneffekter på fotografier

Photoshopversion: CS  |  Område: Fixa foton


Originalet

Mera fart

Med zoom

Vissa fotografier kan behöva lite mer fart. Ovan syns ett par förslag på vad man kan göra. I den mittersta bilden har vi försökt få till en effekt som gör att det blir mer fart i bilden. I den andra ett försök att fokusera mer på händelsen.

Farteffekt

Enklaste sättet att göra detta är att först frillägga det objekt som ska "ha fart". I detta fallet fotbollspelaren. Frilägga gör du så här.

När du frilagt objektet kopierar du det till ett eget lager genom att välja LAYER > NEW > LAYER VIA COPY eller CTRL+J.

Aktivera sedan bakgrunden och kör filtret Motion Blur genom att välja FILTER > BLUR > MOTION BLUR. Dra i handtaget tills du hittar rätt inställning.
Klart!

I exemplet har vi gjort lite mer, dels det som beskrivits ovan, men även ytterligare en Motion Blur på halva spelaren. Detta gjorde vi genom att markera halva spelaren på frihand och även ett område till höger om honom och sedan köra Motion Blur-filtret på den markeringen.

Zoom

Den här effekten är enklare. Kör FILTER > BLUR > RADIAL BLUR. I dialogen väljer du Zoom som Blur Method och Best som Quality.