Till Startsidan Läs Photoshoptips Se vanliga frågor (FAQ) Ladda ner nyttiga saker Läs om Devello

3D-effekt 2

Photoshopversion: CS  |  Område: Grunder


Ett annat sätt att skapa en 3D-effekt på olika objekt eller bokstäver är att använda sig av filtret Lightning Effects. Här använder man sig också av Alpha channels (kanaler).

Börja med att skapa en bild som du ger ett nytt lager. Skapa sedan det du vill göra tredimensionellt. I exemplet använder jag en text.

Du kan förstås använda i princip vilken figur som helst. Det viktiga är att du skapar det på ett eget lager. Annars kommer det inte att fungera så bra.

Om du skapat en text så har du nu ett textlager, för att du ska kunna arbeta med det måste du först rasterisera det. Detta gör du genom att högerklicka på det aktuella lagrets namn och välja "Rasterize Layer".

Nästa steg blir att markera allt du har på det aktuella lagret. Detta gör du enklast genom att hålla nere CTRL och klicka på lagret i Layerspaletten.

Växla sedan till Channelspaletten.

Här skapar du en ny Channel av din markering genom att klicka på den andra knappen från vänster längst ner i den paletten (Save Selection as Channel).

En ny Channel skapas nu och döps som standard till Alpha 1. Du får klicka i den för att aktivera den. Du kanske får bläddra lite nedåt för att kunna se den.

Nästa steg är att bestämma hur runda bokstäverna skall vara och skapa grunden för själva effekten.

Se till att du fortfarande har en markering runt ditt objekt. Har du inte det kan du klicka på den vänstra knappen i Channelspaletten (Load Channels as Selection).

Välj sedan FILTER > BLUR > GAUSSIAN BLUR. Här bestämmer du hur runt ditt objekt skall vara. Ju högre pixelvärde desto rundare bokstäver. Jag testar med 3 pixlars oskärpa.

Växla sedan tillbaka till ditt lager genom att välja Layerspaletten och klicka på själva lagret. Nu är det dags för själva effekten. Välj nu FILTER > RENDER > LIGHTNING EFFECTS.

Lek runt med inställningarna lite så att det passar din smak. Det som är viktigt är att du väljer Alpha 1 som Texture Channel. Några saker som kan vara kul att testa:

Height: Höjden på din effekt (tillsammans med Alphachannel).
Gloss & Material: Glansigheten på ditt objekt.

Ljuskällan: Runt exemplet till vänster finns det en ring (eller flera beroende på vilken Light type som är vald). Dra i den eller flytta mittpunkten för att kasta ljuset från olika vinklar och avstånd.

Tips: När du sedan klickat OK kan det i vissa fall hända att du får en konstig vit kant runt ditt objekt. Detta kan du enkelt trimma. Håll nere CTRL samt klicka på lagret i Layerspaletten för att markera allt om detta inte är gjort. Välj sedan SELECT > INVERSE. Detta gör att du vänder på markeringen. Välj sedan SELECT > MODIFY > EXPAND och värdet 1 pixel. Detta gör att du markerar den yttersta pixeln runt ditt objekt. Tryck nu DELETE för att ta bort den konstiga kanten.